Algemene info

Op deze pagina vindt u algemene informatie voor nieuwe ouders.

Enkele kenmerken van De Stappen, Hoogerheide:

Brede school De Stappen

Sinds 2016 is in ons gebouw ook de peuteropvang De Tovertuin gevestigd. Zij hebben een lokaal naast de twee kleuterlokalen. Samen maken we gezamenlijk gebruik van de speelzaal, het speelplein en de centrale ruimte bij deze lokalen. In samenwerking met Stichting Jongleren en basisschool De Poorte bieden wij een uitgebreid  naschools activiteitenprogramma, waarin o.a. allerlei activiteiten op het gebied van techniek, sport en cultuur.

De Stappen, gewoon goed!

Op de website Scholenopdekaart.nl kunt u zien dat onze school jaarlijks goede eindopbrengsten heeft. Hoe wij dat doen, kunt u lezen in het onderstaande:

De Stappen, daar wordt je gezien!
Op school zitten ongeveer 90 leerlingen. De kinderen leren elkaar ook groepsoverstijgend kennen, door de gezamenlijke activiteiten en vieringen die we als school organiseren.Mede door onze kleinschalige opzet ervaren kinderen een veilige, vertrouwde en geborgen sfeer.  Ook ouders voelen zich betrokken bij onze school.

De Stappen, daar leer je zelfstandig leren.
Op onze school wordt gewerkt in heterogene groepen, waarbij kinderen van twee jaarklassen in één groep zitten. Er wordt gewerkt in vier groepen; namelijk  groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Kinderen die gewend zijn om te werken in heterogene groepen leren al jong zelfstandig te werken. Ze weten al heel snel wat ze moeten doen wanneer ze klaar zijn, zodra ze een taak afgemaakt hebben. Onze school beschikt over nieuwe methodes die geschikt zijn voor deze aanpak.

Iedere groep ontvangt zoveel mogelijk afzonderlijk instructie. na de instructiemomenten is er gelegenheid om kinderen extra ondersteuning te bieden.  Tijdens bepaalde vakken, zoals creatieve vakken, bewegingsonderwijs of wereldoriëntatie krijgen de kinderen gezamenlijk les.

 

In groep 3/4 delen wij de groep af en toe op in twee klassen. Dit doen we met name om de kinderen in groep 3 extra aandacht te geven bij het leesproces. Ook begeleiden kinderen uit de groepen 7/8 kinderen uit de lagere groepen bij de leesles. Op deze wijze leren jong en oud met elkaar samenwerken.

De Stappen, daar wordt je talent gezien.
Op onze school hechten we veel belang bij de basisvakken rekenen en lezen. Kinderen krijgen begeleiding op hun eigen niveau. De groepen worden daarom voortdurend opgedeeld in kleine instructiegroepen. Kinderen leren tijdens deze vakken ook samenwerken.

Begaafde en (hoog)begaafde leerlingen krijgen een speciaal aanbod op onze school. Tevens kunnen zij een dagdeel in de week deelnemen aan een verrijkingsklas, die wij samen met bs De Poorte organiseren. 

De Stappen, niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap.
We streven naar een sfeer, waarin veiligheid, openheid, vertrouwen, interesses, gelijkheid, en het opkomen voor rechtvaardigheid herkenbaar zijn. We besteden ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. We scheppen daarom situaties waarin kinderen op hun eigen niveau problemen kunnen oplossen.

Ze leren hierbij verantwoordelijk te zijn voor de beslissingen die ze nemen en voor de uitvoering daarvan. Hiervoor gebruiken we de Kanjermethodiek. Op ze Kanjerwijze leren kinderen hoe ze om moeten gaan met pestgedrag. Ook is er een mogelijkheid om een sociale  vaardigheidstraining te volgen binnen onze school.

De Stappen, de beste stap naar de toekomst
Naast de basisvakken en creatieve vakken, krijgen leerkrachten gymles van vakdocenten. Maar er is ook aandacht voor wetenschap en techniek: Onze school doet mee aan de First lego league.

 

En er is ruimte voor drama en dans. Onze school heeft een permanent podium waar kinderen voorstelling voor elkaar of de ouders kunnen vertonen.

 

Onze school beschikt over het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dit houdt o.a. in dat wij verkeerseducatie geven gericht op praktijksituaties in de omgeving van de school.


Daarnaast beschikt onze school over moderne ict-middelen die kinderen dagelijks in kunnen zetten in de groep.

 

Meer interesse?  Maak een afspraak voor een rondleiding door onze directeur om een keer sfeer te komen proeven.

Dit kunt u doen via de contactpagina op deze website of door telefonisch een afspraak te maken.