Visie

Het team van bs De Stappen heeft een nieuwe visie opgesteld voor de komende schooljaren:

                                              

Samen maken we ons ♥voor het kind”.

 

Een visie waarin een spellingfout met een knipoog verborgen zit.  Het team van De Stappen werkt namelijk vanuit het hart met de kinderen op onze school. In het logo van onze school weerklinkt onze visie. Daarbij is “hard” aangepast in “hart”, om aan te geven dat we vanuit ons hart werken met de kinderen op onze school.

                        

                            Ouders             +                  kind                +                team

 

“Samen” werken we aan een goede toekomst van de kinderen. Daar past een uitdagende leeromgeving bij waarin kinderen met elkaar kunnen oefenen aan vaardigheden voor de toekomst. Samenwerking onder de kinderen binnen en buiten de groep is voor ons een van de belangrijkste vaardigheden voor de toekomst en neemt daarom een prominente plaats in onze plannen voor de komende schooljaren. “Samen” leren doen de kinderen in combinatiegroepen. Zo maken we gebruik van elkaars talenten bij het aanleren van de basisvakken rekenen, taal en lezen.

Werken aan de ontwikkeling van de kinderen willen we meer en meer  “samen” met ouders doen:

Ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten voor de komende schooljaren. Ouders worden daarin partners op educatief en pedagogisch gebied.

Verder werken wij als Brede school samen met  Bs De Poorte, St. Peuterspeelzalen Woensdrecht en Kinderopvang Zuidwesthoek. Peuterspeelzaal De Tovertuin is sinds oktober 2015 in ons gebouw gehuisvest.