Ouderraad

 ouderraad1

De ouderraad bestaat uit een groepje ouders dat het leuk vindt om de leerkrachten te helpen met het voorbereiden/organiseren van de activiteiten.
Daarnaast helpt de ouderraad met het versieren van de school, met name de aula, in steeds een ander thema.
De ouderraad komt ongeveer 8x per jaar samen om te overleggen hoe het gaat met de voorbereidingen van activiteiten en voor evaluatie.
Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepjes gemaakt die nauw overleggen met de betreffende leerkrachten; zo wordt het werk verdeeld.
We kunnen steeds mensen gebruiken die ook enthousiast zijn en graag mee willen helpen met het overleggen én met de hulp voor en tijdens de activiteiten.
Je ziet wat de kinderen zoal doen op school en bent op een leuke manier betrokken bij het reilen en zeilen.
Als u interesse heeft om een keer een vergadering bij te wonen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind!