TSO

TSO     Overblijven / Tussenschoolse opvang (K)eet en Zo

De Stappen besteedt de coördinatie en uitvoering van de tussenschoolse opvang, TSO (het
overblijven) uit aan (K)eet en Zo. Dit is een onderdeel van Stichting Kinderopvang Zuid WestHoek. Zij
zorgen ervoor dat de kinderen op de school in een prettige en veilige sfeer hun middagpauze kunnen
doorbrengen. Een pauze waarin ze ontspannen kunnen eten en drinken, waarin ze kunnen genieten
van vrijetijdsspelen naar keuze tot rust kunnen komen. Ook hebben de overblijfmedewerkers oog en
oor voor de kinderen zodat ze zich begrepen en ondersteund voelen. Ze creëren een
sociaal/emotioneel veilige omgeving door met de kinderen heldere afspraken te maken over welk
gedrag wel en niet wordt geaccepteerd.


Pedagogisch:
(K)eet en Zo wil dat de kinderen met plezier overblijven. Dat vraagt om pedagogisch verantwoorde
begeleiding, ruimte om rustig te kunnen eten en voor de kinderen aantrekkelijk aanbod van spel en
activiteiten. Ze willen dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dat er aandacht is voor
eventuele problemen en wensen. Het overblijven moet kinderen echt een pauzegevoel geven,
namelijk even los komen van het leren door goed te eten en zich te ontspannen. Een goede
onderbreking tussen het ochtend- en het middagprogramma komt het leren in de middag ten goede.


Omgeving:
De kinderen worden opgevangen in een door de school beschikbaar gestelde ruimte.
Het buitenspelen vindt plaats op het speelplein.
De kinderen eten (zoveel mogelijk) in leeftijdsgroepen onder begeleiding van overblijfkrachten hun
meegebrachte boterhammen op.
Er wordt drinken aangeboden in de vorm van melk of thee.
Ouders wordt dringend verzocht geen snoepgoed mee te geven.

Sfeer:
De overblijfkrachten van (K)eet en Zo spannen zich in om voor de kinderen een sfeer te creëren die
veilig is en vertrouwen geeft: een sfeer waarin de kinderen zich met name gerespecteerd en
begrepen voelen.


Spel:
Na het eten zijn de kinderen vrij in het kiezen van spelactiviteiten.
(K)eet en Zo stelt knutsel- en spelmateriaal, afgestemd op de behoeften en wensen van de kinderen,
beschikbaar.
(K)eet en Zo schaft, indien nodig, in overleg met de kinderen nieuw aantrekkelijk spelmateriaal aan.


Begeleiding:
Er wordt gestreefd naar de inzet van één overblijfkracht op vijftien kinderen (groep 3 t/m 8) en één
overblijfkracht op tien kleuters.
De overblijfkrachten krijgen begeleiding en volgen cursussen en workshops (o.a. Kanjertraining) met
als doel hoogwaardige kwaliteit van tussenschoolse opvang te realiseren.
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken bij TSO ligt bij de schoolcoördinator.
De schoolcoördinator is aanspreekpunt voor zowel de overblijfkrachten, de ouders en de
leerkrachten.
De coördinator tussenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Zuid Westhoek draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de TSO. Zij biedt begeleiding aan de schoolcoördinator en is
aanspreekpunt voor alle beleid inzake TSO.
Regels:
Om het overblijven in een rustige sfeer te laten verlopen, wordt er van de kinderen verwacht dat zij
zich aan de overblijfregels houden.

 • We hanteren de uitgangspunten van de Kanjermethode:
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • We lachen elkaar niet uit
 • Niemand is zielig

 

Schoolreglement:
Naast de bovengenoemde uitgangspunten geldt er per school een schoolreglement TSO.
Hierin staat onder meer vermeld opwelke wijze kinderen, die incidenteel door middel van een
strippenkaart gebruik maken van de TSO, ’s morgens aangemeld dienen te worden.
Bij een vast contract is er een mogelijkheid om te ruilen van dag.


De tarieven voor het overblijven:
Ouder(s), verzorger(s) die gebruik willen maken van de TSO
voor hun kind(eren) hebben keuze uit drie mogelijkheden:
A. afsluiten van TSO- overeenkomst voor vast gebruik TSO
B. aanschaf van strippenkaart(en) voor flexibel gebruik TSO
C. combinatie van vast gebruik en flexibel gebruik TSO
 


A. afsluiten van TSO- overeenkomst voor vast gebruik TSO

 • tarief: € 2,35 per dag TSO
 • betaling via automatische incasso
 • per schooljaar: 5x tweemaandelijkse betaling
 • per dag TSO: € 18,80 per twee maanden
 • tarieven zijn berekend over 40 schoolweken
 • mogelijkheid tot ruilen van dag binnen dezelfde week

 

B. aanschaf van strippenkaart voor flexibel gebruik TSO

 • € 2,70 per dag TSO bij strippenkaart van 10 x (€27,-) of 20x (€54,-)
 • betaling via automatische incasso
 • elke strippenkaart kan voor één kind gebruikt worden
 • als strippenkaart bijna geheel gebruikt is, ontvangen ouders hierover bericht; ouders kunnen
  het dan aangeven als ze geen nieuwe strippenkaart meer willen aanschaffen
 • onbeperkte geldigheidsduur strippenkaart
 • bij verlaten van de school worden de niet gebruikte strippen terugbetaald.

Ouder(s), verzorger(s) die geheel onverwachts (b.v. in noodsituatie) gebruik maken van de TSO en
geen strippenkaart hebben aangeschaft ontvangen een factuur voor een 10-strippenkaart, die
gedurende de gehele schoolloopbaan gebruikt kan worden. De bedragen die voor het gebruik van de
TSO gerekend worden, worden in overleg met de scholen en MR-en vastgesteld.
Onze schoolcoördinator is mevr. Dinies Oerlemans. Overblijvers die gebruik maken van een
abonnement voor de TSO dienen door de ouder(s),verzorger(s) bij afwezigheid telefonisch af te
melden bij haar, via 0164-616384.

 


Coördinator TSO vanuit Stichting (K)eet en Zo is mevr. Margo Stoop: 45760600 (tijdens schoolweken
op vrijdagochtend van 09:00-12:00uur) E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De administratie van
(K)eet en Zo is ook bereikbaar op woensdagochtend via telefoonnummer: 0164-614168
Het gehele reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) staat vermeld op de website van kinderopvang
Zuidwesthoek.